Főoldal

Kedvezményezett neve: Kiss Bálint Református Általános Iskola

Projekt címe: Informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítése a Kiss Bálint Református Általános Iskolában

Projekt azonosítószám: EFOP-3.3.7-17-2017-00047

Támogatás összege: 74 969 395  Ft

Támogatás mértéke: 100%

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.11.01

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31